Katalog
                     POLSKA

           NA ZNACZKACH ZAGRANICZNYCH
Catalog         
POLAND                    

AS A SUBJECT ON FOREIGN STAMPS